Opleiding en (na)scholing


Naast de diverse (na)scholingen neem ik deel aan een intervisiegroep welke ca. 3x per jaar samen komt en een landelijke intervisiedag indien deze gehouden wordt.

 
Leeg tekstblok
Jaar 2021
 • Cats, Coats and Coffee - 15 mei 2021
 • Trimcongres Kat/Konijn - Edupet met de onderwerpen
  - Verzorging van huidproblemen
  - Extra zorg voor kwetsbare katten
  - Wat te doen bij vermoeden van verwaarlozing en
  - Stress-vrij trimmen
 • Opleiding Assistent Diertrainer – Diertrainers Academie – met diploma afgerond in augustus 2021
 • Multidisciplinair Kattensymposium 4 september 2021
 • Katteninspiratiedag Martin Gaus/Edupet – 25 september 2021
 • Tinley nascholing Kat - Neurologische invloed op persoonlijkheid en activiteiten - 22 oktober en 12 november 2021
Leeg tekstblok
 


 
Leeg tekstblok
Jaar 2020
 • Webinar SPPD: katten binnen houden 20nov2020
 • Webinar :Lauren Finka over de persoonlijkheid van de kat! 9nov2020
 • Kattenacademie - Herhaling EMRA/ESTA deel inz. Impulscontrole en compulsief gedrag, aangeboren en/of aangeleerd en in reactie op omgeving. Maart/aug 2020
 • Tinley Nascholing ‘Agressie van katten naar soortgenoten en mensen en de rol van medische oorzaken. Hierin is agressie bij katten behandeld vanuit het gezichtspunt van de kattengedragstherapeut en de dierenarts. 7febr2020
 • Kattencampus met als thema: Voeding en Gedrag waarin o.a. gekeken is naar de effecten van voeding op de spijsvertering en op het welbevinden van de kat en vice versa. 26jan2020
Jaar 2019
 • Feline Symposium met 4 de onderwerpen: Oogproblemen; De huidige voedingshypes en trends en de zin en onzin daarvan; Praktische kattengedrag in de Dierenartspraktijk; Chronische nierziekte.
 • Multidisciplinair Kattensymposium inz. Obesitas en andere eetstoornissen bij de kat. Hierbij is gekeken naar o.a. Medische redenen en oplossingen voor obesitas en andere eetstoornissen en het praktische & effectief ondersteunen bij eetstoornissen.
 • Felcan Kattendag: Faculteit Diergeneeskunde Utrecht met als thema “De niet-etende kat” waarin m.n. de medische oorzaken van een niet-etende kat besproken zijn en de gedragsmatige aspecten op de voerinname bij katten
 • Tinley nascholing ‘Onzindelijkheid een lastig gedragsprobleem” Op deze dag is diep ingegaan op zowel de medische als gedragsmatige redenen van onzindelijkheid bij de kat.


Vervolg 2019

COAPE diploma EMRA/ESTA - Kattenacademie.
Deze opleiding betreft de gedrags- en emotionele systemen van de kat en de gevolgen hiervan op zijn gedrag, de werking van de hersenen en de medicatiemogelijkheden die bij gedragsproblemen hierbij ondersteunend kunnen zijn.

Jaar 2018

Diploma Trimmen van katten en/of verzorgen van probleemvachten – Kattenacademie –november 2018

 • FelCan Kattendag met de onderwerpen Galgangontsteking, Obesitas, Reconstructieve chirurgie en wondgenezing bij de kat, Animal Hoarding en Ziek door je kat.
Jaar 2017
 • FelCan Kattendag met de onderwerpen Groeihormoonovermaat, Multimodaal pijnmanagement, Diarree & obstipatie, Chronisch nierfalen, Stress-verlagende schuildozen in het asiel
 • EMRA/ESTA – Peter Neville en Robert Falconer-Tayler – 2 dagen
  De invloed van emoties en de gemoedstoestand van de kat op zijn gedrag
 • Kattencollege met de onderwerpen:
  - Angststoornissen bij de kat - Valerie Jonckheer-Sheehy
  - Trainen van katten – Sarah Ellis
  - Herkennen en begrijpen van emoties bij katten – Sarah Ellis
  - Relatie tussen pijn en gedrag – Lauren Finka

Diploma Bachbloesem Therapie voor dieren –Arcana Opleidingen – Diploma April 2017

Jaar 2016
 • Studiedag Onzindelijkheid – Bespreken casussen en laatste wetenschappelijke publicaties - Ruitenberg & Puts
 • Webinar ISFM: Parasite Control for nurses
 • FelCan Kattendag met de onderwerpen Calicivirus, Epilepsie, Lipidose, Dementie en Artrose


Diploma Tinley Academie – Gedragstherapeut Kat – maart 2016

De opleiding behelst normaal en abnormaal kattengedrag, communicatie, medische oorzaken probleemgedrag, gedragsbiologie, therapiemethoden en leerprincipes.

Het laatste halfjaar is een praktijkperiode waarin breed uiteenlopende casussen behandeld worden.

De opleiding is afgesloten met een scriptie over een aspect van het kattengedrag. Mijn onderzoek richtte zich op het door de kat wel of niet gehanteerde poetssysteem.

Jaar 2015

 • Webinar ISFM: The nurse’s role in the care of the geriatric cat
 • Studiedag onzindelijkheid, sproeien en stress voor dierenartsen en paraveterinairen – Ruitenberg & Puts
 • FelCan Kattendag met de onderwerpen Hoge bloeddruk t.g.v. hyperaldosteronisme (bijnierhormoon), Richtlijnen reanimatie Kat, Nieuwe ontwikkelingen tandheelkunde kat, Effect van vroegcastratie op gedrag, Medicamenteuze oestruspreventie 2.0


Jaar 2014

Animal Behaviour – University of Melbourne via Coursera.org – (8 weken)

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit facilisi, lobortis hendrerit blandit tempus platea himenaeos dis egestas, eros scelerisque facilisis consequat ultricies massa rhoncus.